Onderdrukt door de Verlosser

Tijdens het bewind van Stalin werden miljoenen mensen in goelagkampen gevangengezet, geëxecuteerd of verbannen. Pas eind jaren tachtig doorbrak Gorbatsjov het officiële stilzwijgen hierover, maar een echte afrekening met het verleden heeft Rusland nooit gekend. In de staatspropaganda wordt Stalin nog steeds neergezet als een groot leider en volgens recente opiniepeilingen is Stalin uitgegroeid tot de populairste historische figuur onder de Russen.

Hester den Boer onderzoekt de rol die het stalinistische verleden speelt in het Rusland van nu. Hiervoor reisde zij zes maanden door Rusland, bezocht voormalige goelagkampen en ballingsoorden in Siberië en sprak met oud-gevangenen die Stalin zijn blijven vereren, met nabestaanden van slachtoffers die nog steeds niet weten wat er met hun familie is gebeurd en met onderzoekers van de Stalin-terreur die nu worden vervolgd. Hoe kan het dat mensen blijven geloven in een leider die miljoenen mensen de dood in stuurde?

In januari 2019 verschijnt bij Atlas-Contact het boek Onderdrukt door de Verlosser. 

Tegelijkertijd opent in samenwerking met Paradox in januari 2019 een foto-expositie in De Melkweg Expo. 

Suppressed by The Saviour

During the thirty year rule of Joseph Stalin millions of innocent citizens were imprisoned in forced labour camps (the Gulag), executed or exiled. Russia has never fully confronted this dark history.

Today, Putin’s regime glorifies the idea of a strong leader. Stalin is praised for leading the Soviet Union to victory over Nazi Germany. The fact that he was the architect of the Gulag is silenced. According to a recent poll, 38 percent of the Russians think Stalin was the most outstanding person in history and almost half of the population believes that the repression was necessary to maintain order in the country. Even victims of the Stalinist regime sometimes share this view on history.

For six months, photographer and journalist Hester den Boer traveled in Siberia. She visited former campsites, interviewed victims of the Stalinist terror, met with researchers who are now under prosecution themselves and talked to people who think Russia is in need of a strong leader like Stalin. In her project she brings these opposing voices together.

Suppressed by the Saviour gives a unique and intimate insight into Russia’s past and the current climate of growing repression. The project will be launched in January 2019 as a travelling exhibition, a web application and a nonfiction book.

Using Format