For English see below

Onderdrukt door de Verlosser

Tijdens het bewind van Stalin werden miljoenen mensen in goelagkampen gevangengezet, geëxecuteerd of verbannen. Pas eind jaren tachtig doorbrak Gorbatsjov het officiële stilzwijgen hierover, maar een echte afrekening met het verleden heeft Rusland nooit gekend. In de staatspropaganda wordt Stalin nog steeds neergezet als een groot leider en volgens recente opiniepeilingen is Stalin uitgegroeid tot de populairste historische figuur onder de Russen.

Hester den Boer onderzoekt de rol die het stalinistische verleden speelt in het Rusland van nu. Hiervoor reisde zij zes maanden door Rusland, bezocht voormalige goelagkampen en ballingsoorden in Siberië en sprak met oud-gevangenen die Stalin zijn blijven vereren, met nabestaanden van slachtoffers die nog steeds niet weten wat er met hun familie is gebeurd en met onderzoekers van de Stalin-terreur die nu worden vervolgd. Hoe kan het dat mensen blijven geloven in een leider die miljoenen mensen de dood in stuurde?

Tegelijk met het verschijnen van het non-fictie boek bij Atlas-Contact, opende in samenwerking met documentaireplatform Paradox een foto-expositie in De Melkweg Expo en was de release van een reeks online fotoverhalen op suppressedbythesaviour.net 

Recensies

‘Een voortreffelijk en boeiend boek, dat de omgang van veel Russen met het Stalin-verleden in een verontrustend daglicht plaatst.'  

●●●● ‘  - Michel Krielaars, NRC Handelsblad

‘Hester den Boer combineert in haar boek de grote geschiedenis van het stalinisme in Rusland met de kleine, intieme verhalen van Russen zelf. Het is een meeslepend boek over een verbijsterend verleden’

- Xandra Schutte, hoofdredacteur De Groene Amsterdammer

'Dit boek is een voorbeeldig geschreven reportage over een actueel onderwerp in het hedendaagse Rusland, warm aanbevolen voor wie inzicht wil krijgen in wat de Russische regering en Poetin in het bijzonder bezielt.'

***** - prof. Emmanuel Waegemans op www.doorbraak.be

Suppressed by The Saviour

Under Stalin’s rule, millions of people were imprisoned in Gulag camps, exiled or executed. Russia has never properly dealt with its past. In state propaganda, Stalin is portrayed as a great leader, and according to recent opinion polls, he has become the most popular historical figure among  Russian people. 

Hester den Boer investigates the role played by the Stalin era in today’s Russia. She travelled through Russia for six months and visited former Gulag camps and places of exile in Siberia. She spoke to former prisoners, surviving relatives who still do not know what happened to their family, and researchers of Stalin’s purges who are now being persecuted. How is it possible that people continue to revere a leader who sent millions to their death?

Suppressed by the Saviour gives a unique and intimate insight into Russia’s past and the current climate of growing repression. The was launched in January 2019 as a travelling exhibition, a web application and a nonfiction book.

“An excellent and fascinating book that puts the attitude of many  Russians towards the Stalin era in a disturbing light.” 
★ ★ ★ ★ – Michel Krielaars, NRC Handelsblad 

“In her book, Hester den Boer combines the great history of Stalinism in Russia with the small, intimate stories of Russians  themselves. It is a compelling book about a shocking era.” 
– Xandra Schutte, editor-in-chief of De Groene Amsterdammer

Online photo stories

In a series of online visual stories, encounters with people in the former Gulags are connected to the overarching narrative of Russia’s Stalinist past. The result is a personal report on daily life under the shadow of history. The series will eventually consist of 8 episodes in total, in Dutch, English and Russian. The visual stories link the content of Den Boer’s nonfiction book with her photography while making it accessible to the international and Russian speaking community

The visual stories can be embedded within online content as an additonal and in-depth layer to an article, essay or book review. To a certain extent such as font style and colour, the visual stories can be adapted to the publishing platform’s identity.

See: suppressedbythesaviour.net


Exhibition

On 11 January 2019, Suppressed by the Saviour premiered as a solo exhibition at Melkweg Expo in Amsterdam. The show is available for travelling. The exhibition design visualises the layering of voices: from the victims, from local media, political speeches, etc. and leaves it up to the viewer to decide which information to follow or to block.

For more info see: http://www.paradox.nl/project/gulag/#exhibition

Debate i.c.w. De Groene Amsterdammer

14-1-21019: In the debate Suppressed by the Saviour Nanci Adler (NIOD), Nikita Petrov (Memorial Moscow), Sana Valiulina (author) and Hester den Boer (journalist and photographer) discussed Stalin’s heritage in Russia today. Jessica Gorter (documentary maker) showed film fragments from her award winning documentary De Rode Ziel. The evening was moderated by Xandra Schutte, chief editor of De Groene Amsterdammer.

Media Coverage

13-1-2019 VPRO boeken. 

15-1-2019 Radio 1 VPRO Nooit meer slapen. 

16-1-2019 Radio 4 Opium. 

12-1-2019 Radio 1 Nieuwsweekend. 

 18-1-2019, NRC Handelsblad  ●●●● ‘ - Michel Krielaars,

28-3-2018, Friesch Dagblad

11-1-2019, De Telegraaf 

26-1-2019, Trouw

25-1-2019, Tubantia

Boekhandel Athenaeum, Amsterdam

Boekhandel Broekhuis, Hengelo

Images


Using Format